Όροι Χρήσης - Πολιτική Ακυρώσεων

Το shopbikes.eu είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ποδηλάτων και λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Το shopbikes.eu είναι ιδιοκτησία του Δ. Σαπουντζής, Επιχείρηση Εμπορίας Ποδηλάτων, Ανταλλακτικών, Λιπαντικών κ.α., η οποία εδρεύει στην Ηράκλεια Σερρών, Ελλάδα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς, τους επισκέπτες ή πελάτες, μόνο με την αποδοχή από πλευράς σας των ακόλουθων Όρων Χρήσης, καθώς και των πληροφοριών που παρέχονται στις ενότητες «Πολιτική Ακυρώσεων και Επιστροφών Παραγγελιών Προϊόντων» και «Προσωπικά Δεδομένα». Εφόσον επισκεφθείτε ή πραγματοποιήσετε αγορές μέσω του shopbikes.eu, αποδέχεστε αυτόματα αυτούς τους όρους. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Περιορισμένη άδεια

Το shopbikes.eu, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Μεταβολές

Το shopbikes.eu διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το shopbikes.eu μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Το shopbikes.eu, ο ιδιοκτήτης, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το shopbikes.eu είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Πληροφορίες προϊόντων

Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα ποδήλατα, τα ανταλλακτικά και τα υπόλοιπα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για τo shopbikes.eu. Επιπλέον, όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις περιγραφές των ποδηλάτων, ανταλλακτικών και λοιπών προϊόντων που προέρχονται από τους συνεργάτες ή τους προμηθευτές μας, το shopbikes.eu απαλλάσσεται κάθε ευθύνης όσον αφορά στην ισχύ του περιεχομένου τους.

Ακύρωση Παραγγελίας

Το shopbikes.eu διαθέτει μηχανισμό για την ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο info παπάκι shopbikes.eu. Η δυνατότητα αυτή σας παρέχεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

Επιστροφές ποδηλάτων και λοιπών προϊόντων

Μπορείτε να επιστρέψετε αγαθά που αγοράσατε από εμάς εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής τους, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι.

Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα για την επιστροφή των προΐοντων, επιβαρύνoυν εσάς τον καταναλωτή. Το ύψος των εξόδων επιστροφής είναι συνήθως ανάλογα με το κόστος αποστολής τους που μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας.

Επιπλεόν σε περίπτωση που υπήρχε φθηνότερη μέθοδος αποστολής των προϊόντων σας από αυτή που επιλέξατε, θα επιβαρυνθείτε και με τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος της φθηνότερης μεθόδου αποστολής και αυτής που επιλέξατε.

Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας να επιστρέψετε το προΐον είτε μέσω email είτε μέσω fax ώστε να κανονίσουμε για την επιστροφή του.

Σε περίπτωση επιστροφής, τα ποδήλατα ή άλλα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη απόδειξη λιανικής πώλησης, ή το τιμολόγιο πώλησης.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των ποδηλάτων, ανταλλακτικών ή άλλων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος, κ.λ.π.).

Ποδήλατα ή άλλα προϊόντα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί δεν επιδέχονται αλλαγή ή επιστροφή σε καμία περίπτωση. Μόνο σε περίπτωση σφάλματος, ή αστοχίας υλικού του προϊόντος θα εξετασθεί η περίπτωση αλλαγής, εφόσον επιβεβαιωθεί πρώτα το σφάλμα από τον κατασκευαστή.

Για την επιστροφή των ποδηλάτων και λοιπών προϊόντων σας επικοινωνήσετε μέσω email στο info παπάκι shopbikes.eu, ή τηλεφωνήστε στο 23250 22489. Μπορείτε επίσης να περάσετε και από το φυσικό μας κατάστημα, ή να τα αποστείλετε στην παρακάτω διεύθυνση:

Δ. Σαπουντζής Πολυτεχνείου 75 Ηράκλεια Σερρών 62400

Επίλυση διαφορών

Οι νόμοι που διέπουν όλους τους όρους και υποχρεώσεις είναι οι νόμοι του ελληνικού κράτους και για όποια διαφορά υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια Σερρών.